Değerleri


Marka Değerleri

Zirekoğlu Marka Değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve yeniden yarattıklarımız aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür.

 • Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak
 • Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak
 • Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek
 • Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek
 • İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak
 • Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak
 • Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için 'Kentsel Dönüşüm Projeleri'ne destek vermek
 • Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek

İlkeleri

 • Hızlı ve kaliteli üret, yaşama değer kat.
 • Doğal dokuyu koru, yaşama saygı göster.
 • Hizmet sürekliliğini sağla, yaşama destek ol.
 • Bina mimarı değil, yaşam mimarı ol.

 

?>